Vikten av ventilation i Stockholm

Att ventilationen fungerar som den ska är otroligt viktigt för dig som är bosatt i Stockholm. Faktum är att i snitt spenderar vi 90 % av all vår tid inomhus, vilket ställer höga krav på att inomhusluften är frisk och hälsosam. Luften som vi andas dagligen är viktig för vårt välbefinnande och vår hälsa. Ventilationens syfte är att rensa luften från föroreningar såsom avgaser, dammpartiklar och fukt samt att tillföra ren och frisk luft.

Konsekvenser av dålig luftkvalitet

Otillräcklig eller dålig ventilation kan orsaka svåra symptom som många inte känner till. Huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter, irritation i slemhinnor och luftvägsinfektioner är vanligt förekommande symptom bland personer som vistas i bostäder med bristande ventilation. Hur väl din ventilation i Stockholm fungerar kan även påverka din produktivitet, dina prestationer och koncentration. Det Produktiv ventilation stockholm gör är att möjliggöra för alla att leva i en hälsosam inomhusmiljö. Välfungerande ventilation förebygger fuktproblem, minskar allergiframkallande pollen- och damm föroreningar, radonföroreningar, förorenad luft, drag, energiförluster och farliga miljögaser. Med väl fungerande ventilation i Stockholm får du frisk och rent luft i din bostad. Ventilationen avlägsnar lukt, fukt, radon och förorenad luft och tar in frisk luft utifrån. Genom att säkerställa att din ventilation fungerar som den ska kan du förebygga fysiska besvär och symptom samtidigt som du förbygger problematik med din bostad.

Effektiv ventilation i Stockholm

Om du planerar att renovera din bostad i Stockholm kan det vara lämpligt att du ser över din ventilation för att säkerställa att den fungerar som den ska. Många tänker inte på att kontrollera ventilationen och går omkring dag in och dag ut med dålig inomhusluft utan att de ens vet om det. Om din renoveringen innefattar att byta eller täta fönster eller att lägga in tilläggsisolering behöver ventilationen ofta ses över och uppgraderas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *