Waldorfskolan med sin unika pedagogik

Waldorfskolan, som också heter Rudolf Steinerskolan, har funnits sedan 1919 och är känd för sin unika waldorfpedagogik. Den bygger på antroposofisk bild av människan och utgår från varje individs utvecklingsfas och tar vara på de egenskaper varje person kan och vill utvecka. Detta har gjort skolan speciellt bra för barn med funktionsnedsättning eller med specifika känslomässiga behov som kan där komma till sin rätt.

Waldorfskolan grundades i Stuttgart men dess pedagogik används som metod på ett brett internationellt plan. Skolan är tolvårig och klassen följs åt från ettan till tolfte klass. De första sju åren har eleverna samma lärare som följer varje enskild elev och främjar dennes tankemässiga, känslomässiga och kunskapsmässiga utveckling.

Undervisning i balans på Waldorfskolan

Att se till varje, enskilt barns förutsättningar och uppmuntra dessa, hör till Waldorfskolans grundläggande mål. Därför byts inte lärarna ut stup i kvarten och klassen förblir densamma i alla år för att ge en trygghet och främja vänskapen mellan klasskamraterna. Här varvas vanlig undervisning med en andlig utveckling och tilltron på att alla elever har unika egenskaper. Till motsats från den traditionella skolan där frågvisa och egensinniga elever ofta blir utstötta av både lärare och klasskompisar, tar Waldorfskolan en tvärvändning och uppmuntrar dessa egenskaper med ett understödjande ledarskap då barnet pushar sin fantasi. Detta skapar en samhörighet och en känsla av att vara sedd som tyvärr många vanliga skolor inte inser vikten av.

I en Waldorfskola tillåts ditt barn få utlopp för sin egen kreativitet och utveckling, utan att bli ifrågasatt. Undervisning i de grundläggande ämnena som språk, matematik, historia och litteratur, baserad på muntlig tradition, sker oftast under den första delen av arbetsdagen, för att sedan övergå till mer konstnärliga ämnen som rörelse, bild, färg och musik. Det reflekterande och det initiativtagande barnet uppmuntras att gå vidare, medan det mer introverta barnet motiveras till självförtroende för att våga följa sin individuella väg senare i livet.

I Waldorfskolan möts ditt barn av vägledning utan krav, kärlek utan ömkan och kunskap utan inpräntning. Det skapas således en balans som är livsviktigt för att ge ditt barn en bra start i livet.

Waldorfskolan undervisar alltid med individen i fokus

Företag som vi rekommenderar

Vi rekommenderar https://stadfirmanstockholm.nu/ om man är i behov av städning i Stockholm. En trygg städfirma i Stockholm som erbjuder städtjänster för både privatpersoner och företag.